امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی


امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی

جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به امکانات و محدودیتها و همچنین، برآورد نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری جهت اجرای پروژه های سرمایه گذاری و در نهایت پیش بینی سودآوری پروژه و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه با انجام مطالعات امکان سنجی صحیح و علمی در بخش های مطالعات بازار، فنی و بررسی های مالی و اقتصادی.

مطالعه امکان سنجی برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری در یک پروژه باید متضمن مبنایی فنی، اقتصادی و بازرگانی باشد. این مطالعه باید عوامل مهمی را که با تولید یک محصول بخصوص ارتباط دارد همراه با روش های جایگزین برای تولید این محصول، معین وآنها را تحلیل کند. این گونه مطالعه باید طراحی با ظرفیت مشخص و در محل خاص با استفاده از تکنولوژی ویژه یا تکنولوژی هایی که با مواد و نهاده های خاصی ارتباط دارد، و با هزینه های سرمایه گذاری و تولید و درآمد فروش مشخص، بازده سرمایه گذاری را معین و ارائه نماید.

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی:

فنی (technical)

اقتصادی (economic)

قانونی (legal)

عملیاتی (operational)

زمان بندی (scheduling)

مطالعه امکان سنجی نوعی روش تحقیق بویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:

۱ · فرایند کنترل و شناخت مسائل

۲ شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها

۳· شرح موقعیت ها

۴ · شناسایی در آمدها

۵ · شناسایی هزینه ها

۶ · شناسایی سود

۷ . در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه


سپتامبر 23, 2019 بدون دیدگاه

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: ۰ دیدگاه