دیدگاه /Uncategorized

همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت آماده همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های مرتبط با موضوع شرکت می[..]

دیدگاه /Uncategorized

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[..]

دیدگاه /Uncategorized

گواهینامه صلاحیت ایمنی HSE

HSE حرف اول كلمات Health ( بهداشت ) ، Safety ( ايمني ) و Environment ( محيط زيست ) است كه متولي و عهده[..]