/دسته بندی نشده

همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت آماده همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های مرتبط با موضوع شرکت می[..]

/دسته بندی نشده

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت[..]

/دسته بندی نشده

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی HSE چیست؟

 HSE حرف اول كلمات Health (بهداشت)، Safety (ايمني) و Environment (محيط زيست) است كه متولي و عهده[..]