گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟


گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صادر می شود. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری یا گرید و رتبه اخذ شده، نشان توان فنی و اجرایی یک شرکت و تعداد کارهای مجاز است و از ملزومات شرکت در مناقصات می باشد.

گواهی صلاحیت پیمانکاری برای شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور کاربرد دارد.


سپتامبر 19, 2019 دسته بندی نشده بدون دیدگاه