/ سپتامبر 19, 2019

همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت آماده همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های مرتبط با موضوع شرکت می[..]

/ سپتامبر 19, 2019

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری چیست؟

گواهینامه صلاحیت[..]

/ سپتامبر 19, 2019

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی HSE چیست؟

 HSE حرف اول كلمات Health (بهداشت)، Safety (ايمني) و Environment (محيط زيست) است كه متولي و عهده[..]