درباره ما


موضوع شرکت:

– طراحی و مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، نصب و راه اندازی انواع طرح های مرتبط با تاسیسات صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، انرژی های تجدید پذیر، آب و صنعتی
– اجرای پروژه های صنایع معادن و-بهره برداری و تعمیر و نگهداری از انواع تاسیسات
– حضور در مناقصات داخلی بین المللی و- انجام انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و بین المللی
– انتقال فن آوری و دانش فنی و امکانات لازم اعم از سخت افزار و نرم افزار از خارج از کشور
– استقرار سیستم بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)
– همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های مرتبط با موضوع شرکت