احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت البرز شاهرود


احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت البرز شاهرود

احداث پست ۲۰/۶۳ کیلوولت البرز شاهرود بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان:۵۱٫۴۰۴٫۳۷۲٫۰۰۰ ریال

کارفرما: شرکتبرق منطقه‌ای سمنان

تاریخ شروع:۱۳۹۲/۰۴/۱۱

وضعیت: تحویل موقت


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه