احداث ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلو ولت دابو و توسعه دوبی خط ۶۳ کیلو ولت آمل ۱ و آمل ۳


احداث ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلو ولت دابو و توسعه دوبی خط ۶۳ کیلو ولت آمل ۱ و آمل ۳

احداث ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلو ولت دابو و توسعه دوبی خط ۶۳ کیلو ولت آمل ۱ و آمل ۳ بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۲۴٫۲۸۰٫۵۸۴٫۳۳۲ ریال

کارفرما: شرکتبرق منطقه‌ای مازندران

تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۶/۳۱

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه