بهینه سازی پست ۲۳۰/ ۴۰۰ کیلو ولت فیروز بهرام


بهینه سازی پست ۲۳۰/ ۴۰۰ کیلو ولت فیروز بهرام

بهینه سازی پست ۲۳۰/ ۴۰۰ کیلو ولت فیروز بهرام بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۴۹٫۹۶۸٫۸۰۸٫۰۰۰ ریال

کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای یزد

تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۶/۰۱

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه