احداث واحد بازیافت بخارات بنزین به روش غشائی در انبار نفت کرج


احداث واحد بازیافت بخارات بنزین به روش غشائی در انبار نفت کرج

پروژه احداث واحد بازیافت بخارات بنزین به روش غشائی در انبار نفت کرج بصورت E.P.C
مبلغ اولیه پیمان: ۱۶٫۳۰۰٫۳۲۷٫۴۴۱ ریال
کارفرما: شرکتملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۳/۲۷
وضعیت: تحویل موقت


سپتامبر 26, 2019 بدون دیدگاه