احداث فونداسیون و نصب برج های آویزی خط۴۰۰ کیلو ولت امیدیه۲- کارون‌۳


احداث فونداسیون و نصب برج های آویزی خط۴۰۰ کیلو ولت امیدیه۲- کارون‌۳

احداث فونداسیون و نصب برج های آویزی خط۴۰۰ کیلو ولت امیدیه۲- کارون‌۳بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۹٫۷۲۹٫۵۹۵٫۰۰۰ ریال

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

تاریخ شروع: ۱۳۸۱/۱۲/۱۰

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 28, 2019 بدون دیدگاه