عملیات خرید و فعالیتهای اجرایی احداث تسهیلات فرآورش نمکزدائی مارون۳


عملیات خرید و فعالیتهای اجرایی احداث تسهیلات فرآورش نمکزدائی مارون۳

مطالعات مهندسی تفصیلی و عملیات خرید و فعالیتهای اجرایی احداث تسهیلات فرآورش نمکزدائی مارون۳ بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان:۶۰٫۸۶۲٫۴۰۹٫۴۰۸ ریال + ۶٫۷۳۰٫۱۴۴ یورو
کارفرما: شرکتملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۱۰/۱۵
وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 26, 2019 بدون دیدگاه