خرید، ساخت، آزمایش و راه اندازی ۴ دستگاه فرآورش و ۲ دستگاه نمکزدائی سیار نفت


خرید، ساخت، آزمایش و راه اندازی ۴ دستگاه فرآورش و ۲ دستگاه نمکزدائی سیار نفت

خرید، ساخت، آزمایش و راه اندازی ۴ دستگاه فرآورش و ۲ دستگاه نمکزدائی سیار نفت (MOT) بصورت P.C
مبلغ اولیه پیمان:۱۲۰٫۸۱۲٫۹۷۵٫۶۵۴ ریال
کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
تاریخ شروع:۱۳۸۷/۰۷/۰۶
وضعیت:تحویل دائم


سپتامبر 26, 2019 بدون دیدگاه