انجام عملیات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی برقرسانی به ایستگاه تقویت فشار نار


انجام عملیات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی برقرسانی به ایستگاه تقویت فشار نار

طراحی، تامین تجهیزات و انجام عملیات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی برقرسانی به ایستگاه تقویت فشار نار بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۱۶٫۴۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کارفرما: شرکت ملی نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ شروع: ۱۳۸۶/۰۲/۱۷

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه