بهسازی سیستم بر ق واحدهای بوستر ۱ و ۲ امیدیه و مجتمع رامشیر در آغاجری


بهسازی سیستم بر ق واحدهای بوستر ۱ و ۲ امیدیه و مجتمع رامشیر در آغاجری

بهسازی سیستم بر ق واحدهای بوستر ۱ و ۲ امیدیه و مجتمع رامشیر در آغاجری بصورتP.C

مبلغ اولیه پیمان: ۷۱٫۹۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۱۲/۰۱

وضعیت:تحویل دائم


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه