بهینه سازی و نوسازی سیستم فراورش نفت و گاز میدان نفت سفید


بهینه سازی و نوسازی سیستم فراورش نفت و گاز میدان نفت سفید

بهینه سازی و نوسازی سیستم فراورش نفت و گاز میدان نفت سفید بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان:  ۴۸۱٫۷۳۸٫۱۶۷٫۴۲۴ ریال + ۱۱٫۰۴۱٫۱۹۰ یورو

کارفرما: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

تاریخ شروع: ۱۳۹۰/۱۰/۰۱

وضعیت: خاتمه پیمان بنا به درخواست کارفرما


سپتامبر 26, 2019 بدون دیدگاه