احداث ایستگاه پیش تراکم و بازگردانی گاز پازنان بصورت E.P.C


احداث ایستگاه پیش تراکم و بازگردانی گاز پازنان بصورت E.P.C

پروژه احداث ایستگاه پیش تراکم و بازگردانی گاز پازنان بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۲۸۶٫۳۰۹٫۲۰۹٫۷۴۳ ریال + ۷٫۱۴۹٫۷۳۶ یورو
کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
تاریخ شروع:۱۳۸۸/۰۸/۰۱
وضعیت: در دست اجرا


سپتامبر 26, 2019 بدون دیدگاه