توسعه پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت وردآورد


توسعه پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت وردآورد

توسعه پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت وردآورد بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۲۹٫۸۹۷٫۴۵۶٫۰۰۰ ریال

کارفرما: شرکتبرق منطقه‌ای تهران

تاریخ شروع: ۱۳۸۸/۰۶/۱۰

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 29, 2019 بدون دیدگاه