ماموریت و چشم انداز


ماموریت ما

ارائه خدمات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و اجرا و مدیریت پروژه ­های زیربنائی با تمرکز بر حوزه ­های نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه و شبکه ­های انتقال برق به منظور توسعه زیر ساخت ­های داخلی و بین المللی

چشم انداز ما

ارتقاء جایگاه و سهم بازار از طریق تبدیل شدن به یکی از شایسته­ترین و معتبرترین شرکت­های ایرانی و حضور در پروژه های بین المللی

ارزش های ما

اصول ارزشی حاکم بر شرکت تبدیل انرژی پایا عبارت است از:

مشتری مداری

ارتباط متقابل سودمند

ایجاد محیط کاری مبتنی بر اعتماد، احترام و کار گروهی

مسئولیت در برابر رفاه، بهداشت و ایمنی پرسنل

رعایت مسئولیت­های اجتماعی و محیط زیستی