امکان سنجی و مطالعات فنی و مالی

این گزارش ها در واقع سطحی[..]

مدیریت طرح (MC)

شرکت تبدیل انرژی پایا،[..]

خرده فروشی برق

صنعت خرده فروشی برق، یکی[..]

طراحی و امور مهندسی

شرکت تبدیل انرژی پایا با[..]

تامین و تدارکات کالا

همانگونه كه از نام شركت[..]

ساخت، نصب و راه اندازی

نصب و اجراء در ساخت پروژه[..]

مدیریت و برنامه ریزی پروژه

پروژه ها در شركت تبديل[..]