پستهای ۳۳/۱۳۲ کیلوولت‌‌ باغ ملک و ۱۱/۱۳۲ کیلوولت مسجدسلیمان


پستهای ۳۳/۱۳۲ کیلوولت‌‌ باغ ملک و ۱۱/۱۳۲ کیلوولت مسجدسلیمان

طـراحی و تـأمین کالای پستهای ۳۳/۱۳۲ کیلوولت‌‌ باغ ملک و ۱۱/۱۳۲ کیلوولت مسجدسلیمان بصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۲۳٫۶۶۹٫۸۳۶٫۸۰۰ زیال

کارفرما: شرکت برق منطقه‌ای خوزستان

تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۱۲/۲۷

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 28, 2019 بدون دیدگاه

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: ۰ دیدگاه