توزیع ‌برق‌ صنعتی ‌سالن‌ بدنه سازی پژو ۲۰۶ ایران ‌خودرو


توزیع ‌برق‌ صنعتی ‌سالن‌ بدنه سازی پژو ۲۰۶ ایران ‌خودرو

توزیع ‌برق‌ صنعتی ‌سالن‌ بدنه سازی پژو ۲۰۶ ایران ‌خودروبصورت E.P.C

مبلغ اولیه پیمان: ۱۹٫۶۷۷٫۰۷۷٫۰۷۳ ریال

کارفرما: شرکت تام ایران خودرو

تاریخ شروع: ۱۳۸۲/۰۹/۰۳

وضعیت: تحویل دائم


سپتامبر 28, 2019 بدون دیدگاه