مدیریت و برنامه ریزی پروژه


مدیریت و برنامه ریزی پروژه

عبارت است از یک سلسله عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می‌گیرد.


سپتامبر 16, 2019 بدون دیدگاه

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: ۰ دیدگاه