اجراء پروژه


اجراء پروژه

در اجرای پروژه بر روی انجام درست کار توسط منابع تاکید می‌گردد . برخی فعالیت‌های مهم این فاز عبارتند از:

  • رهبری تیم ‌پروژه
  •  برگزاری جلسات با اعضاء تیم
  •   ارتباط با افراد مهم درگیر
  •  حل‌وفصل مناقشات و درگیری‌هایی که در طول اجرای پروژه پدید می‌آیند .

تامین منابع ‌موردنیاز (پول ، نیروی‌انسانی ، تجهیزات) برای اجرای درست برنامه‌ پروژه .

در صورتیکه برنامه ریزی خوب و مستدلی تهیه شده باشد، نقش راه گشایی در کمک به هدایت پروژه در جهت نیل به اهداف آن خواهد داشت.با شناسایی مسیر بحرانی پروژه و تمرکز روی مایلستونها، میتوان نقش موثری در هدایت پروژه داشت.


سپتامبر 16, 2019 بدون دیدگاه

تعداد دیدگاه ها برای این مطلب: ۰ دیدگاه